Św. Krzyż

Historia kościółka Św. Krzyża

Kościółek Św. Krzyża zbudowany został w roku 1667, w polu, oddalony o 2 km od kościoła parafialnego. Jest zbudowany na kształt stłoczonego ośmioboku. Otacza go charakterystyczny dla drewnianych kościółków daszek, pod którym stoi szereg prostych konfesjonałów. Nad prezbiterium wznosi się niewielka wieża z małym dzwonem. Kościółek może pomieścić około 100 osób. Ma 3 ołtarze. Główny przedstawia wizerunek Chrystusa Pana Ukrzyżowanego.

Historia powstania kościółka jest następująca: W dawnych czasach rolnicy z Pietrowic pasali konie na polach zwanych na społku". W okresach, gdy nie było pracy, konie zostawały na polu nawet nocą. Pewnej nocy rolnicy zobaczyli zadziwiające światło. Nie mieli jednak odwagi zbliżyć się do niego. Następnej nocy zbliżyli się i znaleźli Źródło, w którym pływało zwinięte płótno. Wszystkie próby wyciągnięcia płótna skończyły się niepowodzeniem. Doniesiono o tym Proboszczowi. Ten przybył na miejsce z uroczystą procesją, ukląkł przy Źródle i trzymając w jednej ręce krzyż, drugą ręką wyciągnął zwinięte płótno. Po rozwinięciu ukazał się ich oczom piękny obraz Ukrzyżowanego Zbawiciela.

Parafianie Pietrowic widzieli w tym zdarzeniu wielki dar łaski Bożej i postanowili wybudować tam kościółek. W uroczystej procesji wniesiono święty obraz do kościółka. Było to za księdza Martina Moslera. Początkowo była to mała kaplica. Dopiero kiedy liczni pielgrzymi przybywali na święte miejsce powiększono kaplicę. Za czasów ks. Dziekana Janety kościółek miał już dzisiejszy wygląd. Nad Źródełkiem wzniesiono początkowo drewnianą kapliczkę, a za czasów ks. Dziekana Kamradka wybudowano dzisiejszą murowaną kaplicę. Co roku w kościółku tym odbywają się dwa wielkie odpusty: na znalezienie św. Krzyża w dniu 4 maja i na podwyższenie św. Krzyża w dniu 14 września.

Odpust na znalezienie św. Krzyża został przeniesiony z 3 na 4 maja po zakończeniu drugiej wojny światowej, ze względu na to, że w Polsce w dniu 3 maja obchodzi się święto Królowej Polski. Na te odpusty przybywa wielu księży i wiernych z okolicznych wiosek. W parafii po dzień dzisiejszy śpiewa się jeszcze pieśni morawskie. Parafianie bardzo lubią śpiewać w czasie Mszy św. i nabożeństw. Bardzo licznie uczęszczają na Mszę św. w ciągu tygodnia. Przeciętnie, codziennie we Mszy św. uczestniczy około 200 osób i rozdaje się około 100 komunii św. Parafię tworzy ludność jednolita i miejscowa i jest skupiona wokół kościoła, który stoi w centralnym miejscu wioski.