Konto bankowe

i darowizny na cele kultu religijnego

 

NUMER PARAFIALNEGO KONTA BANKOWEGO


Numer konta: 27 8475 1045 2005 0001 9305 0001

Nazwa banku: BS./RACIBORZ

Nazwa odbiorcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Wita, Modesta i Krescencji; 47-480 Pietrowice Wielkie

Tytułem: Darowizna na cele kultu religijnego. Imię i nazwisko(np. Jan Kowalski).


UWAGA!!! Panie w naszej siedzibie Banku Spółdzielczego chętnie pomogą państwu przy wypełnieniu blankietów na przelew. Wystarczy powiedzieć, że chce się dokonać wpłaty na koto parafialne.

 

 

ODLICZENIA PODATKOWE OFIAR SKŁADANYCH NA KOŚCIÓŁ


Dochód przed opodatkowaniem można pomniejszyć o dokonane darowizny na cele kultu religijnego. Można odliczyć darowizny dla kościołów , nie więcej jednak niż 6% dochodu. W praktyce fiskus akceptuje jako cele kultu religijnego m.in. budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych.

 

Odliczenie z tytułu darowizny na cele kultu religijnego stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny.

Dokumentując przekazywane darowizny nie zapomnijmy jednoznacznie określić celu ich przekazania, wpisując do umowy czy w tytule polecenia przelewu „cel kultu religijnego", ewentualnie precyzując, co konkretnie uważamy za taki cel np. „darowizna na budowa kościoła". Jeśli tego nie zrobimy, bądź inaczej określimy cel darowizny, fiskus może nam zakwestionować prawo do odliczenia przekazanych kwot.

 

Dodatkowo mamy obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

 

Podobnie jak w przypadku pozostałych darowizn odliczanych od dochodu, odliczeń z tytułu tej ulgi można dokonywać w dowolnych proporcjach w składanych zeznaniach (jeśli składamy więcej niż jedno zeznanie). Nie ma też zakazu odliczenia części ulgi od dochodu, a części - od przychodu (np. opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym). Nie wolno tylko odliczyć dwukrotnie tej samej kwoty.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 i. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.

 

 

Za wszelkie ofiary składamy serdeczne: Bóg zapłać!