Chrzest

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU RODZICÓW I CHRZESTNYCH

ORAZ O CELEBRACJI CHRZTU DZIECI W DIECEZJI OPOLSKIEJ

(Fragmenty)

Miejscem właściwym udzielania sakramentu chrztu jest kościół parafialny miejsca zamieszkania rodziców dziecka.

Na chrzest w innej parafii, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać pisemną zgodę proboszcza parafii zamieszkania rodziców i przedstawić ją duszpasterzowi parafii, w której ma odbyć się chrzest dziecka.

Do udzielenia chrztu dziecku wystarczy zgoda jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dziecka do chrztu należy dokonać najpóźniej trzy tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. W związku z tym nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. osób, które formalnym aktem wystąpiły z Kościoła, osób żyjących w związkach niesakramentalnym oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację, która – mimo zachęty skierowanej w duszpasterskiej rozmowie – nie chce zmienić swojej postawy.

Świadkiem chrztu może być tylko ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej i tylko razem z chrzestnym katolikiem.

Brak przynajmniej jednego chrzestnego stanowi wprawdzie podstawę do odłożenia chrztu, jednak rodzice dziecka we współpracy z duszpasterzem powinni dołożyć wszelkich starań, by ją niezwłocznie wykluczyć.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do udziału w przynajmniej jednej katechezie przedchrzcielnej.

Uczestnicy katechezy przedchrzcielnej otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w katechezie, którego wzór obowiązuje w całej diecezji opolskiej. Zaświadczenie jest ważne przez okres jednego roku. Po tym czasie, rodzice proszący o chrzest dla kolejnego dziecka i rodzice chrzestni zobowiązani są ponownie wziąć udział w katechezie.

Liturgia chrztu powinna odbywać się w kościele parafialnym nad chrzcielnicą, zasadniczo w Wigilię Paschalną lub w niedzielę podczas Mszy św. w obecności wspólnoty parafialnej.

Procesja do lub wo­kół ołtarza przypomina, że wtajemniczenie chrześcijańskie ma być dopełnione przez sakrament bierzmowania i udział w Eucharystii.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 8 września 2017 roku.CHRZEST W NASZEJ PARAFII.

W naszej parafii chrzest jest udzielany w pierwsza niedzielę miesiąca w czasie sumy o godz. 9:30. ( z ważnych przyczyn może być udzielony w innym czasie)

Nauki przedchrzcielne odbywają się w ostatnią niedzielę po nieszporach. Ważne są przez rok.

Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu, należy dać do wglądu metrykę urodzenia dziecka.

Chrzestni mieszkający poza naszą parafią musza dostarczyć zaświadczenie swojego proboszcza, że mogą być rodzicem chrzestnym.

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunie św. w czasie mszy św.

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii musza dostarczyć zgodę swojego proboszcza na udzielenie chrztu ich dziecku.