Bierzmowanie

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata.

Rozpoczyna się w klasie szóstej i trwa do ukończenia klasy ósmej, i obowiązuje wszystkich, którzy chcą ten sakrament przyjąć.

Na początku klasy szóstej rodzice na zwołanym spotkaniu, zgłaszają swoje dziecko do przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Wtedy dziecko i rodzice podpisują deklaracje, przez którą się zobowiązują do spełnienia wszystkich wymagań jakie są stawiane kandydatowi do bierzmowania.

 

Stawiane wymagania:

• pilne uczestnictwo w katechezie szkolnej, / katecheta będzie wystawiał opinię/

• systematyczne uczestnictwo w miesięcznych spotkaniach formacyjnych z duszpasterzem lub animatorem,

• udział w celebracjach nawiązujących do tematyki spotkań formacyjnych,

• udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,

• comiesięczną spowiedź,

• udział w nabożeństwach Roku Kościelnego (różaniec, Roraty, nabożeństwa wielkopostne itd.),

• zaangażowanie w dzieła charytatywne w parafii i poza nią,

• stałą troskę o postawę i właściwe zachowanie.

- udział w rekolekcjach zamkniętych na zakończenie przygotowania.

- Zobowiązuję się także do uczciwego prowadzenia „Dzienniczka kandydata”, prosząc o potwierdzenie

niektórych praktyk religijnych. Rodzice sami potwierdzają swoim podpisem uczestnictwo we mszy św. niedzielnej, pozostałe praktyki potwierdza ksiądz lub osoba prowadząca spotkanie.