Słowo przewodnie

Bogactwo treści słowa Bożego XXIV Niedzieli Zwykłej można otworzyć różnymi kluczami. Proponuję klucz zawarty w modlitwie dnia. Kościół prosi w niej Boga: „wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia”. Proszę najpierw zauważyć, Matka Kościół nie prosi o doświadczenie przez nas Bożego miłosierdzia, lecz o doznawanie jego skutków. Jest ich bardzo wiele, nade wszystko dzieło Chrystusowego odkupienia, to znaczy nasze wyzwolenie z niewoli grzechu, śmierci i szatana, pojednanie z Bogiem, bogate obdarowanie pełnią łaski i prawdy, dar otwartego nieba, wspólnota wiary, jaką jest Kościół. Prosząc Boga o udział w tym wszystkim, Matka Kościół daje nam bardzo jasną podpowiedź: Bóg nie skąpi nam udziału w tych wszystkich dobrach zbawienia, nie ma żadnej bariery z Jego strony. Warunek jest w zasadzie jeden i znajduje się po naszej stronie – chodzi o to, by całym sercem służyć Bogu, to znaczy mieć serce otwarte dla Boga.

Fragment wyjęty z Księgi Wyjścia zwraca nam uwagę na to, że warunkiem doznawania owoców Bożego miłosierdzia jest uznanie w Bogu Pana swego życia, zwalczanie wszelkich przejawów bałwochwalstwa i trwanie na drodze wskazanej nam przez Niego. Nie można więc oddawać czci bożkom i żyć po swojemu. Myśl o Mojżeszu, jako Ratowniku ludu, który zbłądził, niesie z sobą pośrednio wskazanie na Jezusa – Tego, który zbawia lud od jego występków, orędując za nami u Ojca poprzez Eucharystię, to znaczy stale uobecnianą w Kościele ofiarę ze swego życia. Oto Nowy Mojżesz, który uśmierza słuszny skądinąd gniew Boga Ojca, gdy my, Jego dzieci, oddajemy cześć różnorakim cielcom współczesności. On też podpowiada św. Paweł Tymoteuszowi w pierwszym doń liście, przyobleka nas mocą i stale otacza swoją wielkodusznością. Co więcej i św. Paweł, i dzisiejsza Ewangelia podkreślają, że ów Nowy Mojżesz po to przyszedł na świat, aby nas – grzeszników – zbawić!

Natomiast Jezusowa przypowieść o miłosiernym Ojcu zwiastuje na wyraźnie: Bóg nigdy nie zwleka z obdarowywaniem swoich dzieci, chętnie bierze nas w ramiona i ogarnia swą miłością. Trzeba tylko zawrócić z drogi odchodzenia od Niego. Jak ów marnotrawny syn trzeba uznać swą winę przełamać opory i wstąpić na drogę powrotu. Gdy będziemy jeszcze daleko wybiegnie nam naprzeciw, obejmie nas i na powrót usynowi. Warto też zauważyć, że traktuje jednakowo wiernych i niewiernych, którzy się nawrócili. Dlatego dobrze jest Mu służyć całym swoim sercem!

bp Andrzej Czaja

 

Ich Troje przi Svatim Krziżu

We svatek 15 augusta je Zielna Panynka Marija i  idzie se świacić  zeliny. W to święto po połedniu trzy parafianki z Pietrowic przyjechały do kościoła świętego Krzyża i zaśpiewały morawskie różańce, które znały od swoich przodków. Marię Herud, Weronikę Fojcik i Marię Dyrschlag  nagrywał Jerzy Pośpiech. Udało się zarejestrować 10 odmian (form) śpiewanego różańca morawskiego:                                                     

 I formuła                                                                                                                                                             Zdrav budź Spasiteli,   Nasz wykupiteli,      Do Twich swatich ran,    Duszi zawiram,  Nejsładszi  Jeżiszi           

II formuła                                                                                                                                                            Jeżiszi Kryste Ukrziżowani,        Zmiłuj se  zlituj se,          nad duszu jeji  (abo jeho, abo duszyczkami)

III formuła                                                                                                                                                                Panie Jeżiszi  Kryste,        przez Twoje hoszke muky             Podej te duszyczce,    Prawe ruky

IV formuła                                                                                                                                                                 Swati Swati Swati,           Sam Pon Bóh nad nami        Jeżisz Marija Josef,      Racz budź dycky s nami

V formuła                                                                                                                                                              Miyłoserni Jeżiszi       pro miyłoserdyństwi Twe,       Wywedź duszi z oczyści            Miyłoserni Jeżiszi

VI formuła                                                                                                                                                     Zdrowaś Kralowno Różańce,  Zdrowaś  Maciczko Jeżisze,  Od Aniełaś pozdrawiena,    Proś za nas miłeho Sina            [śpiewana do dnia dzisiejszego podczas nabożeństw maryjnych - jedna dziesiątka]

VII formuła                                                                                                                                                                Swata Anna Bohu miyła,  żydowskeho rodu była,    Cero jej i Joachima,       Proś za nas miyłeho Sina

VIII formuła                                                                                                                                                                  Matko Dobre Rady,       Oroduj Ti za nas           u   Synaczka Tweho,           Przijmawej se za nas

IX formuła                                                                                                                                                           Jeżisz Maria  Josef Joachim Swata Anno,   Zdrowaś Marija Panno,   Zdrawaś Marija,  Milości pylna,                          Proś za nas swata Anno

X formuła                                                                                                                                                                    Jeżisz Chrystus na wysości,    w te to Welebne Swatości,       Jeżisz Maria Jozef Joachim,   Swata Anno,  Ceła rodzina       Chrysta Pana,      Orodujcie za nas

                                                                                                 Bruno Stojer