Słowo przewodnie

Świat, rozumiejący adwentową radość na swój sposób, intensyfikuje reklamę, handel, dekoracje. Tak łatwo zamienia czas oczekiwania na Pana na czas oczekiwania na sukces finansowy. Przed wierzącymi chrześcijanami stoi więc wielkie zadanie odkrycia właściwych wymiarów czasu adwentowego.

Najistotniejszym źródłem adwentowej radości jest osobiste nawrócenie. Radości wewnętrznego nawrócenia nie są w stanie zastąpić pomysłowe sztuczki, iskrzące się świecidełka. Od stołu Słowa Bożego padają dzisiaj wezwania: „Oblecz się płaszczem sprawiedliwości” oraz „...abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości”. Ewangelia ukazuje Jana Chrzciciela, który „głosi chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. Poszukiwanie sprawiedliwości utożsamia się tutaj z nawróceniem. Nawracanie się jest tą duchową kondycją człowieka, która umożliwia mu żywy kontakt z Panem. Przychodzący Pan jest więc celem, dla którego i ku któremu powinniśmy ustawicznie nawracać się. On przychodzi do człowieka po duchowym terenie, wyrównanym zasypaniem dolin upadków moralnych, wyprostowaniem wszelkich krętactw oraz ścięciem egoistycznych wybujałości.

Proces nawracania się człowieka jest ściśle związany z dobrym przygotowaniem i owocnym przeżyciem sakramentu pokuty i pojednania. Na ogół zdajemy sobie sprawę z tego, ile kosztuje nas przygotowanie i przystąpienie do tego sakramentu i zatroskanie o zachowanie w sobie jego skutków. Dzisiaj wypada przypomnieć, że cały wysiłek człowieka nawracającego się spotyka się w tym sakramencie z potężnym działaniem Ducha Świętego. Duch Święty, zwany w wiekopomnym hymnie „duszy światłością”, udziela daru duchowego światła, potrzebnego człowiekowi dla właściwej moralnej oceny swych czynów. W świetle tegoż Ducha świat przekonuje się o grzechu. Tak też i pojedynczy człowiek jest w stanie uznać swoją grzeszność dzięki Duchowi Świętemu. Dlatego warto zaczynać rachunek sumienia od szczerego wezwania mocy Ducha Świętego.

 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2018/19

 

27.12. czwartek  godz. 15.00

1. ul. Bończyka i Spółdzielcza

2. ul. Świętokrzyska / od rodz. Posmyk/

28.12. piątek  godz. 15.00

1. ul. Ligonia, Średnia i Tłustomostka

2. ul. Wyzwolenia /od rodz. Kordula i Dyrszlag Wiktor obie strony / i Szkolna

29.12. sobota godz. 13.00

1. ul. Konopnickiej /od  1 Armii/

03.01. 2019 rok  czwartek godz. 15.00

1. ul. Parkowa /od I Armii/ Wiosenna, Słoneczna i Skłodowskiej i Kwiatowa

2. ul. Janowska / od Raciborskiej/

04.01. piątek godz. 15.00

1. ul. Mickiewicza /od  Sudzic/

2. ul. K. Miarki/ od Fabrycznej/ Chopina i Mickiewicza/od Wyzwolenia/

05.01. sobota godz. 13.00

1. KORNICE ul Leśna i  1 Armii /od lasu/

07.01. poniedziałek godz. 15.00

1. KORNICE ul. Spółdzielcza / od Pawłowa/

2. KORNICE ul. Główna /od sklepu do kaplicy/

08.01. wtorek    godz. 15.00

1. ul. Raciborska /od 6 chałup/ i Górska

2. Zawodzie /od Cyprzanowa/ i Raciborska

09.01. środa godz. 15.00

1. ul. 1 Maja /od plebanii do dworca/, Nowa i Młyńska

2. ul. Żeromskiego /od 1 Maja/  + rodziny nad pocztą

10.01. czwartek godz. 15.00

1. ul. Krawiecka /od 1 Maja/

2. ul. Jana Pawła II /od Kornicy/

11.01. piątek godz. 15.00

1. ul. Daszyńskiego /od K. Miarki /

2. ul. Fabryczna /od K. Miarki /

12.01. sobota godz. 13:00

1. ul. Sienkiewicza /od rodziny Muszal/

14.01 poniedziałek godz. 15:00

1. Gródczanki /od Św. Krzyża/

2. Gródczanki  /od torów/

15.01. wtorek    godz. 15.00

1. ul Wyzwolenia strona kościoła /od Kietrza do rodz. Kraiński/

2. ul Wyzwolenia strona lewa /od Kietrza do rodz. Malcharczyk/

16.01. środa godz. 15.00

1. ul. 1 Maja strona kościoła /od Kietrza do Ligonia/

2. ul. 1 Maja strona plebanii/ od Kietrza do rodz. Kretek/

17.01. czwartek godz. 15.00

1. ul. 1 Maja strona kościoła /od Ligonia do kościoła/

2. ul. 1 Maja strona plebanii /od rodz. Posmyk-Krybus do plebanii/