Słowo przewodnie

Przeznaczenie Maryi i każdego z nas wiąże się z przeznaczeniem Syna. Chrystus jest owym „potomstwem”, które według Księgi Rodzaju miało „ugodzić w głowę” starodawnego węża (por. Rdz 3, 15); jest On Barankiem „bez skazy” (por. Wj 12, 5; 1 P 1, 19), złożonym w ofierze, by odkupić ludzkość z grzechu.

Mocą przewidzianej zbawczej śmierci Chrystusa Maryja, Jego Matka, została zachowana od grzechu pierworodnego i od wszelkiego innego grzechu. W zwycięstwie nowego Adama zawiera się również zwycięstwo nowej Ewy, Matki odkupionych. W ten sposób Niepokalana jest znakiem nadziei dla wszystkich żyjących, którzy odnieśli zwycięstwo nad szatanem dzięki krwi Baranka (por. Ap 12,)

Wpatrujemy się dziś w pokorną dziewczynę z Nazaretu, świętą i niepokalaną przed obliczem Boga, w miłości (por. Ef 1, 4), tej „miłości”, której pierwotnym źródłem jest sam Bóg Trójjedyny. Wzniosłym dziełem Trójcy Przenajświętszej jest Niepokalane Poczęcie Matki Odkupiciela! Pius IX w bulli Ineffabilis Deus przypomina, że Wszechmocny ustanowił „jednym i tym samym zrządzeniem początek Maryi              i wcielenie Boskiej Mądrości”.

„Tak” wypowiedziane przez Dziewicę przy zwiastowaniu anielskim wpisuje się w konkretną rzeczywistość naszego ziemskiego bytowania jako pokorne poddanie się woli Bożej, pragnącej zbawić ludzkość nie od historii, ale w historii. Zachowana bowiem od wszelkiej skazy grzechu pierworodnego, „nowa Ewa” w sposób szczególny odczuła dobroczynne skutki dzieła Chrystusa jako najdoskonalszego Pośrednika i Odkupiciela. Będąc odkupiona jako pierwsza przez swego Syna, uczestnicząc w pełni w Jego świętości, Ona już jest tym, czym cały Kościół pragnie    i ma nadzieję być. Jest eschatologiczną ikoną Kościoła.

Dlatego też Niepokalana, która jest „wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej pięknością Oblubienicy Chrystusa”, poprzedza zawsze Lud Boży w pielgrzymce wiary do Królestwa niebieskiego. W Niepokalanym Poczęciu Maryi Kościół widzi zapowiedź zbawczej łaski paschalnej, którą najszlachetniejszy z jego członków już został obdarzony.

św. Jan Paweł II

 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2019/20 

27.12. piątek  godz. 15.00

1. Gródczanki /od Św. Krzyża/

2. Gródczanki  /od torów/

28.12. sobota godz. 13.00

2. ul. Szkolna i Wyzwolenia/do rodz. Kordula i Dyrszlag Wiktor /

30.12. poniedziałek  godz. 15.00

1. ul Wyzwolenia strona kościoła / od rodz. Pieczarek do Kietrza /

2. ul Wyzwolenia strona lewa / od rodz. Malcharczyk do Kietrza /

03.01. 2020 rok  piątek godz. 15.00

1. ul. 1 Maja strona kościoła / od kościoła do Ligonia /

2. ul. 1 Maja strona plebanii / od plebanii do rodz. Posmyk-Krybus

04.01. sobota godz. 13.00

2. ul. Św. Jana Pawła II  /od apteki/ 

05.01. niedziela 14.00

1. ul. Żeromskiego /od Makowa/  + Nad  pocztą

07.01. wtorek    godz. 15.00

1. ul. 1 Maja strona kościoła /od Ligonia do Kietrza /

2. ul. 1 Maja strona plebanii /od rodz. Kretek do Kietrza /

08.01. środa godz. 15.00

1. ul. Mickiewicza /od skrzyżowania do   Sudzic/ 

2. ul. Chopina i Mickiewicza/ do skrzyż / i K. Miarki/

09.01. czwartek godz. 15.00

1. ul. Spółdzielcza/ od Świętokrzyskiej/ i Bończyka 

2. ul. Świętokrzyska / od ul. Bończyka/ 

10.01. piątek godz. 15.00 KORNICE

1. ul. Spółdzielcza / od Pietrowic Wlk./ 

2. ul Główna /od kaplicy do sklepu / 

11.01. sobota godz. 13:00

1. KORNICE ul  Św. Jana /od Raciborskiej/ Leśna

12.01. niedziela godz. 14.00

1. ul. Krawiecka  /od cmentarza/ 

13.01 poniedziałek godz. 15:00

1. ul. Kwiatowa, Słoneczna, Wiosenna i Parkowa   

1. ul. Janowska / od Cyprzanowa/

14.01. wtorek    godz. 15.00

1. ul. Raciborska /od 6 chałup/ i Górska

2. Zawodzie /od Cyprzanowa/ i Raciborska 

15.01. środa godz. 15.00

1. ul. Tłustomostka  Średnia i Ligonia   

2.  ul. Sienkiewicza / od rodz. Wycisk/ i Skłodowskiej

16.01. czwartek godz. 15.00

1. ul. Młyńska, Nowa i 1 Maja /od dworca rodz. Masulik i  Steuer do plebanii

2. ul. Konopnickiej /od rodz. Bulak do Św. Jana Pawła II/ 

17.01. piątek godz. 15.00

1. ul. Daszyńskiego /od Wyzwolenia / 

2. ul. Fabryczna / od Wyzwolenia /